Matematyka ułatwia życie – to się lubi

Matematyka ułatwia życie - to się lubi

Program grantowy mPotęga - X edycja

Realizujemy projekt w ramach X edycji programu grantowego mPotęga, inicjatywy Fundacji mBank. Program mPotęga już od 2014 roku zmienia oblicze edukacji matematycznej w Polsce. Prowadzimy jeden z 1,2 tysiąca projektów edukacyjnych realizowanych w ramach tego programu! Wspólnie z Fundacją mBank chcemy odczarować matematykę i zainspirować dzieci oraz młodzież do zgłębiania tej fascynującej nauki. Stawiamy na kreatywność i innowacyjne podejście w nauczaniu, zachęcając nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do wprowadzania nieszablonowych rozwiązań w edukacji.

Cele Projektu "Matematyka ułatwia życie"

Projekt "Matematyka ułatwia życie" ma na celu przekształcenie sposobu, w jaki młodzi ludzie postrzegają i uczą się matematyki. Naszym głównym celem jest ułatwienie zrozumienia abstrakcyjnych pojęć matematycznych dzieciom w klasach 1-6. Chcemy też wprowadzić uczniów klas 7-8 w świat prototypowania pomocy dydaktycznych, dając im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Ponadto, projekt ma na celu przeszkolenie nauczycieli - nie tylko tych od matematyki, ale również od techniki i informatyki - w efektywnym wykorzystaniu nowych, innowacyjnych metod nauczania.

Przebieg Projektu

Realizacja projektu będzie polegała na zaangażowaniu uczniów klas 7-8 w proces tworzenia pomocy dydaktycznych poprzez metody prototypowania. To unikalne podejście pozwala na głębsze zrozumienie materiału oraz rozwija kreatywność i umiejętności praktyczne uczniów. Nauczyciele zostaną włączeni w projekt poprzez warsztaty, które nie tylko nauczą ich, jak korzystać z nowych pomocy dydaktycznych, ale także pokażą, jak mogą współpracować z uczniami przy tworzeniu kolejnych narzędzi edukacyjnych. Projekt rozpoczniemy serią warsztatów wprowadzających, które pozwolą uczniom i nauczycielom zapoznać się z nowymi metodami i narzędziami dydaktycznymi.

Metody

W projekcie "Matematyka ułatwia życie" wykorzystujemy nowatorskie metody, które łączą tradycyjną naukę matematyki z technologiami takimi jak prototypowanie, konstrukcjonizm, projektowanie oraz programowanie. Uczniowie, podczas tworzenia własnych pomocy dydaktycznych, będą korzystać z zestawów LEGO Education, co pozwoli im na praktyczne zastosowanie teorii matematycznych w realnych sytuacjach. Dodatkowo, metody te promują kreatywność i innowacyjne myślenie, otwierając przed uczniami nowe perspektywy w nauce.

Uczestnicy

Głównymi uczestnikami projektu są uczniowie klas 7-8, którzy nie tylko będą tworzyć pomoce dydaktyczne, ale także uczestniczyć w warsztatach i naukach praktycznych. Projekt angażuje również nauczycieli matematyki, techniki i informatyki, którzy będą przeszkoleni w zakresie wykorzystania tych pomocy w procesie dydaktycznym. Ponadto, jako beneficjenci pośredni projektu, rodzice uczniów będą mieli możliwość uczestniczenia w wystawie podsumowującej projekt, gdzie ich dzieci zaprezentują stworzone pomoce dydaktyczne. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową STO nr 4 w Krakowie, co pozwala na realizację projektu w praktycznym, szkolnym środowisku.

Podsumowanie

Projekt "Matematyka ułatwia życie" realizowany w ramach grantu z mPotęgi, to krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji. Poprzez połączenie matematyki z innowacyjnymi technologiami i metodami nauczania, otwieramy przed uczniami nowe możliwości zrozumienia i zainteresowania się tą dziedziną nauki. Wierzymy, że dzięki temu projektowi matematyka stanie się bardziej przystępna i inspirująca dla młodych ludzi, a także pomoże im rozwijać umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie technologii i innowacji. Cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany i przyczynić się do rozwoju edukacji matematycznej w Polsce.