Poznaj nas

Nasz Manifest

Niewiarygodne tempo zmian, jakim podlega rzeczywistość, rzutuje na wiele dziedzin naszego życia. Nie sposób przewidzieć, jakie wyzwania postawi przed nami przyszłość, lecz już teraz możemy rozwijać uniwersalne umiejętności u tych, którzy będą się z nią mierzyć. Odkrywcy, naukowcy, inżynierowie, którzy jutro będą zmieniać świat, siedzą dzisiaj w szkolnych ławkach i czekają na inspirujące, pobudzające i aktywizujące wyzwania. To nasze zadanie!

U podstaw działań Fundacji ALE Nauczanie leży misja szeroko pojętej pracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Kiedy już nadejdą dni, gdy wszyscy uczniowie będą czuć radość na myśl o kolejnej lekcji matematyki, poczujemy się spełnieni. Na tę chwilę jednak jeszcze dużo pracy przed nami 😉 Jak chcemy to zrobić?

W zgodzie z wynikami badań i własnym doświadczeniem, szans upatrujemy w konstruktywistycznym rozumieniu procesu kształcenia. W myśl tej teorii, dzieci nie uczą się poprzez bierne wysłuchanie nauczyciela, ale poprzez aktywne działanie doświadczają okoliczności, które umożliwiają im uczenie się. Założenia konstruktywizmu koncentrują się na włączaniu ucznia w proces zdobywania wiedzy oraz umiejętności. Ważne jest, aby uczniowie mieli zapewniony dostęp do narzędzi, które ich zaangażują.  Jak przekuwamy teorię w praktykę?

Uważamy, że przyszłość zostanie zbudowana za pomocą narzędzi STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics). Pierwotnie koncepcja ograniczała się jedynie do przedmiotów ścisłych, rozwijających twarde kompetencje (hard skills), lecz wymogi współczesności (m.in. konieczność sprawnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem) spowodowały uzupełnienie tego zestawu o kompetencje miękkie (soft skills). Rola przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest nadal dominująca, lecz w koncepcji STEAM oswojona umiejętnościami osobistymi i społecznymi. W ten sposób dzieci rozwijają się w harmonijny sposób, lepiej rozumiejąc relacje między dziedzinami nauki i mogą skuteczniej budować trwalsze powiązania między nimi. Z jakich rozwiązań korzystamy?

Dokonaliśmy przeglądu dostępnych rozwiązań pod kątem możliwości realizacji naszych założeń, celów i misji i okazało się, że odpowiedzią na nasze potrzeby jest LEGO Education – osobny dział znanej firmy zabawkarskiej poświęcony wyłącznie edukacji. Skupiliśmy się na tym, Fundacja ALE Nauczanie jest oficjalnym partnerem merytorycznym polskiego dystrybutora rozwiązań LEGO Education – firmy AKCES Edukacja. Co robimy na co dzień?

Postawione cele nie należą do kategorii trywialnych dlatego jesteśmy dobrze przygotowani do walki o nasze marzenia. Oprócz AKCES Edukacja współpracujemy m.in. z Uczelniami Wyższymi, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Kołami Naukowymi, czy Fundacjami. Koordynujemy polskie edycje prestiżowego, międzynarodowego konkursu – FIRST® LEGO League, opracowaliśmy polską wersję podręcznika do pracy metodą „6 klocków”, uczestniczymy w licznych konferencjach naukowych i sami je organizujemy m.in. „Matematyka w kolorach LEGO”, „Współczesne Wyzwania w Edukacji Wczesnoszkolnej – PROGRAMOWANIE: Warsztaty, Scenariusze, Narzędzia”.

Jeśli podzielasz nasze Wartości to zapraszamy do współpracy, znalezienie satysfakcjonującej formuły współpracy będzie przyjemnością!

STATUT Fundacji