Zniżka dla nauczycieli

Wyciąg z Regulaminu

§ 5 Zniżka dla nauczycieli

  1. Zniżka na szkolenia stacjonarne od ceny regularnej przyznawana jest nauczycielowi automatycznie, gdy spełniony jest minimum jeden z poniższych warunków:
    1. Faktura na szkolenie wystawiona zostanie na szkołę (definicja szkoły zgodna z Ustawą o Prawie Oświatowym) lub organ prowadzący szkołę, w której nauczyciel pracuje,
    2. Przy zgłoszeniu zostanie podany numer legitymacji nauczyciela, którą nauczyciel pokaże na szkoleniu,
    3. Zostanie dosłane na adres kontakt@alenauczanie.edu.pl zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela wystawione przez zatrudniającą szkołę.
  2. Wszelkie pytania dotyczące zniżki należy kierować pisemnie na adres kontakt@alenauczanie.edu.pl.

Jak uzyskać zniżkę?

Jeśli spełniasz warunki opisane powyżej, przy składaniu zamówienia podaj następujący kod kuponu: NAUCZYCIEL. Zniżka nauczycielska zostanie naliczona automatycznie, a przy wystawianiu faktury to zweryfikujemy. Pamiętaj, by podając numer legitymacji nauczycielskiej, zabrać legitymację ze sobą na szkolenie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontakt@alenauczanie.edu.pl

Dla kogo jest cena specjalna?

Nie chcemy, by zainteresowani szkoleniem nauczyciele nie mogli wziąć w nim udziału z powodów finansowych. Fundacja ALE Nauczanie jest organizacją non-profit, której celem statutowym jest realizowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji. Przygotowaliśmy cenę specjalną dla nauczycieli, która powala pokryć koszty organizacyjne, lecz dopiero cena regularna pozwoli nam dalej funkcjonować i prowadzić szereg działań z naszymi Partnerami. Dziękujemy!